nintendo-most-sales
Nintendo

Sukses për Nintendo: Arrin numrin më të lartë të shitjeve në dhjetor