Dragon Ball mund të ketë një tjetër film Live Action

dragon-ball-live-action