eve-online-pc-ccp
PC

Traileri nga CCP për lojën Eve Online i thjeshtëson pak gjërat