Tech

1,000 punonjës të Facebook paguhen që të lexojnë mesazhet tuaja