Esports

Evo 2020 anullohet, do të zëvëndësohet me tournament online