Tag: patch 10.4

Soraka dhe Sona bëhen nerf në Patch 10.4 në League of Legends
Ndërkohë, Aphelios gjithashtu ndryshohet dhe janë shtuar disa junglers të rinj Edhe pse pak më vonë se herët e kaluara, më në fund Patch 10.4 ka ardhur  në League of Legends. Në këtë patch, vihet re se picks të çuditshëm…