Tag: nintendo wii

Legend of Zelda: Skyward Sword HD Review
Legend of Zelda: Skyward Sword HD është loja e gjashtë e serisë Legend of Zelda e cila debutoi për herë të parë për 25 vjetorin e Legend of Zelda. Loja kërkon të tregojë historinë e origjinës së heroit Link dhe…
Dikush ka bërë të mundur që “të luash” Among Us në Nintendo Wii
Dikush ka bërë të mundur që “të luash” Among Us në Nintendo Wii Kemi parë që shumë lojëra të ndryshme të luhen nëpër pajisje ose aplikacione të ndryshme duke filluar që prej luajtja e Doom nëpër makinave llogaritëse dhe deri…