Termat dhe kushtet e Newsletter

 

Duke bërë subscribe në Newsletter-in e GameON Albania, ju pranoni të merrni lajmet më të fundit të lojërave të ndryshme, artikuj ekskluzivë rreth eventeve të ardhshme dhe atraksioneve të reja. Ju gjithashtu mund të merrni pyetësorë dhe oferta speciale si dhe ftesa për të marrë pjesë në kompeticione.

Për t’u regjistruar, duhet thjesht të plotësoni formularin me të dhënat tuaj personale dhe klikoni ‘submit’.

Kur ju regjistroheni për Newsletter-in e GameON Albania ne kemi mundësi të mbledhim dhe përpunojmë të dhënat tuaja personale me qëllim që të përputhen me kërkesën tuaj.

 

Ngrini momentalisht abonimin tuaj në Newsletter

Ju keni të drejtën për të ngrirë përkohësisht abonimin tuaj të newsletter-it në çdo kohë. Ju e bëni këtë duke klikuar në linkun ‘update your profile’, që gjendet në fund të ‘newsletters’-ave tona. Kjo do t’ju çojë në faqen tuaj individuale të profilit. Pastaj kontrolloni kutinë e shënuar ‘Please put my subscription on hold’ dhe klikoni ‘update profile’. Pas përfundimit të këtij procesi, automatikisht do të merrni përsëri newsletter-in tonë brenda tre muajve.

 

Bëni ‘unsubscribe’ nga Newsletter

Ju gjithashtu keni të drejtë të çregjistroheni në çdo kohë. Ju e bëni këtë duke klikuar në linkun ‘unsubscribe from our newsletters’, të vendosur në fund të newsletters tona. Kjo do t’ju çojë në faqen tuaj individuale të profilit. Pastaj klikoni kutinë e shënuar ‘Unsubscribe’ dhe pastaj klikoni në ‘unsubscribe’ në kutinë e dialogut për të konfirmuar që dëshironi të ç’abonoheni.