YouTube Shorts është përgjigjja e Google ndaj TikTok
Hyrja e Google me kontentin e videove të shkurtra fillon me YouTube Shorts, një veçori e re që po testohet në disa tregje të limituara. YouTube Shorts do të lançohet fillimisht në Indi dhe përshkruhet si: "Shorts është një formë…