Si të ndryshoni username-in në Twitch
Shumica e njerëzve kanë krijuar më parë një username që do të donin ta ndryshonin më vonë. Fatmirësisht, Twitch ju lejon ta alternoni këtë emër, edhe pasi e keni krijuar account-in tuaj. Qoftë ky një username i turpshëm nga para…