Tag: unreal 5 demo

Një lojë Superman ndërtohet në Unreal 5 demo
Një zhvillues ka bërë lojën e tij Superman nga demo i Unreal 5 i përdorur për The Matrix Awakens dhe ata po kërkojnë ta zgjerojnë atë në një lojë të mirfilltë superhero bazuar në një demo të krijuar pjesërisht nga…