The Elder Scrolls Online: Një MMORPG e re po afrohet
A po punojnë zhvilluesit e MMORPG-së The Elder Scrolls Online me një tjetër MMORPG? Kështu sugjeron një njoftim pune. Zenimax po kërkon për një “Core Tech Programmer” që të punojë në zyrën Hunt Valley, Maryland. Si aftësi kyçe përfshihen :”aftësi…