Një studim i ri provon se varësia ndaj videolojërave nuk është sëmundje mendore
Për muaj me rradhë, World Health Organization (WHO) i ka klasifikuar problemet e videolojërave si një sëmundje mendore. Ka nga ata që janë kundra këtij përfundimi dhe që mendojnë se diçka e tillë nuk ekziston. Shembulli vjen nga University of…
Ky është mendimi juaj mbi gaming dhe microtransactions
Këto janë rezultatet e pyetësorit tonë! Çfarë është e përbashkëta midis Battle Pass-it të sezonit 8 të Fortnite, DLC-ve të GTA 5, FIFA Ultimate Coins dhe skinit të fundit të Zed në League of Legends? Fenomeni i microtransactions ka "pushtuar"…