Tag: SSSniperwolf

Si ja del SSSniperwolf të marrë më shumë shikime në YouTube se MrBeast
Jimmy 'Mr Beast' Donaldson është një nga krijuesit më të mëdhenj të YouTube. Gjithsesi, froni i tij po sfidohet nga Lia ‘SSSniperWolf’ Shelesh dhe YouTuber Paddy Galloway e di arsyen pse. "SSSniperwolf ka kaluar nga një Call of Duty gamer…