Ky sulm i kartave SIM i bën hack çdo telefoni
Kërkuesit e AdaptiveMobile Security deklarojnë të kenë zbuluar një problem me kartat SIM përmmes të cilit mund të monitorohen paisjet dhe vendndodhjet e disa njerëzve. Kjo u quajt Simjacker dhe praktikisht ideja është që përmes një mesazhi SMS merr informacion…