Gaming gjatë COVID: Si ka ndikuar pandemia në argëtimin e shqiptarëve online?
Për çfarë kanë kërkuar më shumë shqiptarët gjatë vitit 2020? Viti 2020 ishte një vit shumë i vështirë  për  të gjithë ne dhe ndryshe nga të tjerët. Por përsëri kjo gjë nuk i ka penguar shqiptarët që të kërkojnë gjërat…