Expansion-i i ardhshëm i Hearthstone quhet Saviors of Uldum
Priteni të vijë në 6 gusht. Teaser-i që Blizzard hodhi javën e kaluar për Hearthstone, sinjalizonte që expansion-i i rradhës do të ishte i lidhur me League of Explorers dhe sigurisht që kjo është pikërisht ajo çfarë ndodhi. Saviors of…