Tag: refund me if u can

Kjo lojë horror ju rimburson nëse e mbaroni për 2 orë
Provoni këtë sfidë nga kjo lojë horror Lojërat horror janë shpesh viktima të kthimeve në rënie. Por kjo lojë do t’iu sfidojë duke iu vendosur para një sfide. Nëse ju përfundoni lojën brenda dy orësh, ju keni mundësinë për ta…