Tag: qendra protik

Siguria në rrjetin e One Telecommunications
Ndryshimet teknologjike sjellin ndryshime edhe në jetën tonë. Ato kanë gjithmonë edhe më shumë ndikim në veprimtaritë tona të përditshme duke na bërë edhe më të varur prej tyre. Por, pavarësisht shumë të mirave, çdo zhvillim teknologjik sjell me vete…