Si pandemia bëri që aspekti social i lojërave mobile të evoluonte?
Cilat janë ndryshimet që pandemia ka kryer në fushën e lojërave mobile? 2020 ishte një vit i cili solli ndryshime shumë të paparashikueshme duke futur në gjendje shumë shtete të botës. Gjatë kësaj kohe lojërat mobile filluan të pësonin një…