Cyberpunk 2077: Detaje të reja vijnë për Companions, Flathead etj
Do të mund të notoni në lojë Detaje të reja mbi gameplay-in e Cyberpunk 2077 janë zbuluar. Këto lidhen me mënyrën se si funksionojnë companions, se si eksplorohen zonat etj. Detajet janë konfirmuar nga dizajneri kryesor i lojës, Pawl Sasko…