Një studim i ri provon se varësia ndaj videolojërave nuk është sëmundje mendore
Për muaj me rradhë, World Health Organization (WHO) i ka klasifikuar problemet e videolojërave si një sëmundje mendore. Ka nga ata që janë kundra këtij përfundimi dhe që mendojnë se diçka e tillë nuk ekziston. Shembulli vjen nga University of…