Update-i Nether është në dispozicion në Minecraft: Pocket Edition
Minecraft: Pocket Edition tani ka update-tin Nether, por vetëm në beta. Update-i i pritur me padurim i Nether bën disa ndryshime të rëndësishme në Minecraft, duke përfshirë blloqe të reja, materiale të reja dhe mobs po ashtu. Këto përfshijnë Piglins,…