Fermerët rusë po ju vënë lopëve VR headset për qumësht më të mirë
Blegtoria dhe bujqësia konsiderohen si koncepte mjaft paqësore. Një njeri, disa makineri të thjeshta dhe natyra me madhështinë e saj. Gjithsesi, në realitet është një fushë me ushëheqje të madhe teknologjike. Avancimet e bëra në fushën e agronomisë kanë mundësuar…