Janë bërë leak informacionet personale të mbi 2000 gazetarëve në E3
Një dokument i cili përmbante informacionin personal të çdo gazetari u gjet në website-in e E3 Një databazë e cila përmbante informacionin e kontaktit dhe adresat personale të mbi 2 mijë gazetarëve, redaktorëve, YouTuber-ave, streamer-ave dhe më gjërë u zbulua…