Internet Gaming Database (IGDB) është blerë nga Twitch
Twitch blen IGDB për të përmirësuar shërbimet e tyre Nëse dëshironi të gjeni detajet mbi një videolojë të caktuar, IGDB sjell në një vend të gjithë informacion e rëndësishëm mbi një lojë. Tashmë Twitch është pronari i IGDB dhe ka…