Një server i World of Warcraft është mbipopulluar, pa dalë ende loja
Të paturit shumë lojtarë nuk është një nga problemet më tipike që një lojë mund të haset, por kjo është pikërisht situata me të cilën Blizzard po përballet me lançimin e shumëpritur të këtij muaji, World of Warcraft Classic. Në…