Në Japoni mund të flini në dhoma të ideuara sipas Kingdom Hearts
Siç pritej, çelësi duket ekzaktësisht si një Keyblade. Duke nisur nga Marsi, në Disney Ambassador Hotel në Disney Resort-in e Tokios, do të keni mundësi të flini në dhoma speciale të ideuara sipas Kingdom Hearts. Dhomat mund të mbajnë deri…