Larian sjell një teaser gameplay për Baldur’s Gate 3
Nuk dimë shumë për Baldur's Gate 3 në këtë pikë. Ajo do të vendoset në Sword Coast, por mund t'i çojë lojtarët në Underdark, Illithid janë antagonsitët dhe Githyanki janë të përfshirë, plus do të jetë e bazuar në D&D…