Një kompani japoneze ju jep fëmijëve leksione në videolojëra
Teksa shumica e fëmijëve rreth e qark botës e kalojnë kohën e tyre në shkolla normale ose në leksione me mësues privatë, një kompani është duke i hequr librat komplet jashtë ekuacioni dhe po i zëvendëson ato me controller-a për…