Ja vendi i tretë në Fortnite ku mund të gjeni vdekien e menjëhershme
Vjen një tjetër vend vdekieje në Fortnite. Këtë rradhë pranë një vullkani. Tashme kemi tre vende në Fortnite ku thjesht mund të goditesh nga vdekia e menjëhershme. Përpara një jave lojtarët raportuan se të shkelurit në një zonë të caktuar…