Free Fire: Si të merrni Flame Chaser set dhe rewards të tjera në misionet New Bermuda
Free Fire ka shumë cosmetics brenda lojës. Këtu mund të përmendim costume bundles, gun skins, emotes etj. Lojtarët tërhiqen shumë nga këto items, por fatkeqësisht ato nuk mund të merren falas. Ju duhet të harxhoni paratë brenda lojës për t'i…