Nëse password juaj është pjesë e kësaj liste, ndryshojeni menjëherë
Shumica e password më të përdorur mund të bëhen crack në më pak se një sekondë Zakonisht kur jemi online nuk i kushtojmë shumë rëndësi password që vendosim nëpër llogari të ndryshme që ne kemi. Kjo gjë bën që dikush…