Neni 13 është miratuar përfundimisht nga Bashkimi Europian
Neni 13 i Direktivës së re të të Drejtave të Autorit të BE-së ka ndezur polemika të mëdha në internet, YouTube ka kundërshtuar me forcë këëtë rezolutë. Ndryshime të mëdha po vijnë për sa i përket të drejtës së autorit…