Tag: elden ring speedrun

Distortion2 bën speedrun Elden Ring për 19 minuta
Tani është bërë aq e përditshke sa që nuk na bën më përshtypje se sa here bëhen speedrun lojërat në Elden Ring. Ju do të mendonit se do të humbiste shkëlqimin e tij pasi të shihni një kohë të re…