Autori i Metro Dmitry Glukhovsky po punon për lojën e ardhshme
Glukhovsky tha në Instagram se Metro do të vazhdojë Autori Dmitry Glukhovsky hodhi shenja në 2016, pak pas lançimit të Metro 2035, se romanet Metro kishin përfunduar, edhe pse historia e vetë Metro jo. "Mendoj se pyetjeve kryesore iu është…