Një grup adoleshentësh janë vrasësit e rinj në Dead by Daylight
Update-i më i ri i Dead by Daylight është Darkness Among Us. Si zakonisht kjo nënkupton një hartë dhe një vrasës të ri. Harta më e re është Mount Ormond Resort dhe është e vendosur në një rezort të braktisur Kanadez.…