Në shkurt do të mund të shohim mangën e parë të Fortnite
Coro Coro Comics është ideatorja pas gjithë kësaj Revista Japoneze CoroCoro do të organizojë faqet e Mangës së parë të Fortnite. Deri tani i vetmi informacion që kemi mbi këtë manga është skica e mëposhtme, në të cilën duket se…