Tag: concept car

Hyundai N Vision 74, një makinë që karikohet për vetëm 5 min
Hyundai N Vision 74 është ajo që Hyundai i referohet si një koncept i 'rolling labs’ të përdorur nga inxhinierët e firmës për të testuar teknologjitë e avancuara përpara se t'i zbatojnë ato në modelet e ardhshme të prodhimit. Nëse…