Competitor Mode AI i FIFA 21, u bë më e mirë në mbrojtje
Konkretisht, EA ka rritur vështirësinë e Competitor Mode të ri, i cili është një modifikues i disponueshëm për nivelet e vështirësisë Legendary dhe Ultimate. Është një veçori e re në FIFA këtë vit dhe i jep AI-t të lojës një…