Tag: cdn

Amazon, Reddit, Twitch dhe shumë website të tjera nuk po punojnë
Bota e internetit pati probleme të mëdha sot me aksesimin në website të ndryshme duke shkaktuar probleme dhe kaos. Por çfarë ndodhi në të vërtetë dhe cila ishin website e prekura nga ky problem? Interneti është një prej gjërave të…