Patch 10.21 sjell balancë në TFT
Meta e radhës në TFT do të bazohet më shumë në fatin që ju keni në loj Projektuesi i Lojës Lead Teamfight Tactics Stephen "Mortdog" Mortimer shfaqi sot një numër të madh rregullimesh, së bashku me dy ndryshime të mëdha…
League Patch 10.21 sjell ndrryshime ne kampion
Aphelios, Lee Sin, Corki, marrin bufs ne League Patch 10.21 Ndërsa afrohet fundi i sezonit të ranked, projektuesi i lojës Riot, Mark Yetter, ka zbuluar disa nga buffs e planifikuar për kampionë të shumtë në League Patch 10.21. Një nga…