Përditësimi i Fortnite zbulonë mundësinë e një automjeti ajror të ri të emërtuar “Bumble”
A është një zog apo një avion? Do të zbulojmë së shpejti. Një mënyrë e re e transportit mund të jetë duke ardhur së shpejti në Fortnite: Battle Royale. Game file-t e shtuara nga v6.22 përditësojnë informacionin se një mjet…