Boombox në Fortnite bën të gjithë konceptin e “building” të pamundur
Shtimi më i fundit në arsenalin e armëve të Fortnite është Boombox dhe kjo e fundit po vërteton të jetë mjaft kontraversale mes lojtarëve. Mbi të gjitha për ata që krenohen me aftësitë e tyre në të ndërtuar. Si pjesë…