Pas disa viteve Fortnite do të kthehet në një film shumë të suksesshëm
Blockbuster-at e ardhshëm të Hollywood do të jenë të bazuar në videolojëra, mbi të gjitha në Fortnite dhe Minecraft. Kjo sipas shefit të zhvllimit të biznesit në Paradox, Shams Jorjani. Jorjani merr si rast hitet e mëdha të Marvel Cinematic…