Tag: Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora është shtyrë
Ubisoft njoftoi se Avatar: Frontiers of Pandora është vonuar dhe tani është planifikuar të shfaqet diku në 2023-2024. Duke supozuar se kjo është një referencë për vitin fiskal të Ubisoft, kjo e vendos atë diku midis 1 prillit 2023 dhe…