Tag: ANDROID FEATURED FREE FIRE IOS OB27 UPDATED

Watch Dogs Legion ka vonuar mode-et e tyre PvP dhe DLC
Watch Dogs Legion ka pasur një rënie të përditësimeve  që nga lançimi i tij vitin e kaluar, megjithëse defektet kanë shkaktuar vonesa të disa veçorive të planifikuara si modaliteti i tij online. Tani Ubisoft ka paraqitur një udhërrëfyes të ri…