PC

Wukong do të bëhet rework në Season 10 të League of Legends