PC

Tre skine të reja spektakolare Dark Star janë zbuluar në LoL PBE

dark-star-league-legends