PS4

SSD e PlayStation 5 jo vetëm do ti reduktojë loading times, por do ti zhdukë ato